Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về việc vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân lãi suất ưu đãi tại Công văn 2308/NHNN-TD ngày 01/4/2023.

Tại Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/03/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1,5 – 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng.

Hướng dẫn vay mua nhà ở xã hội theo chương trình lãi suất ưu đãi
Hướng dẫn vay mua nhà ở xã hội theo chương trình lãi suất ưu đãi

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung liên quan đến vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân lãi suất ưu đãi như sau:

Về đối tượng vay vốn: Là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định, bao gồm:

  • Khách hàng là Chủ đầu tư đầu tư dự án.
  • Khách hàng là người mua nhà ở tại dự án.

– Về nguyên tắc cho vay:

  • Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng; đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật.
  • Mỗi Người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn theo Chương trình này 01 lần để mua 01 căn hộ tại dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố, mỗi dự án của Chủ đầu tư chỉ được tham gia vay vốn theo Chương trình này 01 lần.

– Thời gian triển khai: Đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030. – Thời gian ưu đãi:

  • Đối với Chủ đầu tư: Áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 03 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.
  • Đối với Người mua nhà: Áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 05 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.

– Lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi:

  • Lãi suất cho vay áp dụng đến hết 30/6/2023 đối với Chủ đầu tư là 8,7%/năm;
  • Lãi suất cho vay áp dụng đến hết 30/6/2023 đối với người mua nhà là 8,2%/năm;
  • Kể từ ngày 01/7/2023, định kỳ 06 tháng, Ngân hàng Nhà nước thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình.

– Lãi suất cho vay khi hết thời gian ưu đãi: Ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay. – Các ngân hàng: Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank thực hiện chương trình từ ngày 01/04/2023 và ban hành hướng dẫn thống nhất trên toàn hệ thống về việc triển khai Chương trình. Ngoài các ngân hàng nêu trên, ngân hàng thương mại khác khi tham gia Chương trình thì cần thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này và có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước tham gia Chương trình.

Theo dõi Mua Bán Đất Bình Chánh để nhận thêm nhiều tin tức mới nhất về Bất động sản !

Đánh giá nội dung này