UBND tỉnh Lâm Đồng vừa đồng ý để Liên danh nhà đầu tư T&T Group JSC – FUTA Group nghiên cứu, khảo sát, đề xuất ý tưởng quy hoạch khu vực 50.000 ha dọc tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản số 9332/UBND-GT về việc nghiên cứu, khảo sát, lập ý tưởng quy hoạch tổng thể và đăng ký đầu tư dọc tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Liên danh T&T Group JSC – FUTA Group lập ý tưởng quy hoạch khu vực 50.000 ha dọc tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương
Liên danh T&T Group JSC – FUTA Group lập ý tưởng quy hoạch khu vực 50.000 ha dọc tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý để Liên danh nhà đầu tư T&T Group JSC – FUTA Group tìm hiểu nghiên cứu, khảo sát, đề xuất ý tưởng quy hoạch tổng thể dọc cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương.

Ý tưởng quy hoạch sau khi được chấp thuận sẽ làm cơ sở cho việc triển khai tổ chức lập quy hoạch phục vụ cho việc quản lý, kêu gọi thu hút đầu tư.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát và làm việc trực tiếp với Liên danh nhà đầu tư T&T Group JSC – FUTA Group để đề xuất đảm bảo quy định hiện hành, phù hợp với nguồn lực đất đai được phân bổ và định hướng phát triển kinh tế xã hội từng địa phương trong từng giai đoạn.

Liên danh nhà đầu tư T&T Group JSC – FUTA Group chịu trách nhiệm cử đầu mối kết nối, làm việc với các cơ quan liên quan khảo sát thực địa toàn bộ khu vực nghiên cứu, tham chiếu các quy định để hoàn thiện phương án ý tưởng cho khu vực quy hoạch cho khu vực nghiên cứu.

Liên danh T&T Group JSC – FUTA Group lập ý tưởng quy hoạch khu vực 50.000 ha dọc tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương
Liên danh T&T Group JSC – FUTA Group lập ý tưởng quy hoạch khu vực 50.000 ha dọc tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Trước đó, ngày 15/11/2022, Liên danh nhà đầu tư T&T Group JSC – FUTA Group có văn bản số 49/2022/CV-FUTA gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu, khảo sát, lập và tài trợ ý tưởng quy hoạch tổng thể dọc tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương và đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện đầu tư một số dự án trên địa bàn dọc tuyến cao tốc.

Tại Văn bản này, Liên danh nhà đầu tư T&T Group JSC – FUTA Group (gồm Công ty Cổ phần tập đoàn T&T và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Trang) cho biết, Liên danh nhà đầu tư đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho phép báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư.

Trong quá trình triển khai, Liên danh nhà đầu tư này nhận thấy song song với việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc thì cần thiết phải lập quy hoạch tổng thể không gian dọc tuyến với quy mô khoảng 50.000 ha.

Cũng theo Liên danh nhà đầu tư này cho biết, quy hoạch này có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình tầm nhìn phát triển kinh tế – xã hội, phát triển các khu dân cư, khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ du lịch, góp phần tăng cường quản lý và kêu gọi đầu tư tại các huyện, thành phố mà tuyến cao tốc đi qua.

Do đó, Liên danh nhà đầu tư đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép khảo sát, lập và tài trợ ý tưởng quy hoạch tổng thể dọc tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương và đề xuất nghiên cứu, đăng ký thực hiện đầu tư một số dự án có tính động lực tại các khu vực dọc tuyến.

Theo Cafeland

Đánh giá nội dung này